Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Reservering van uw verblijf:
Het reserveren van een verblijf bij Chaletverhuur VleerBosch houdt in dat u onze algemene verkoopvoorwaarden accepteert. De reservering is bevestigd zodra u de mail met de reservering bevestigd.  Vanwege veiligheid en gezondheidsredenen worden minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten. Elke wijziging in de reservering dient SCHRIFTELIJK/ TELEFONISCH te gebeuren. De reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gehuurde accommodatie mag niet worden onderverhuurd.

Betalingsvoorwaarden:
Voor reserveringen die minimaal 30 dagen voor aankomst worden gemaakt, geldt dat er een voorschot moet worden voldaan van 50 %van het totaalbedrag voor uw verblijf plus niet-restitueerbare administratiekosten. De administratiekosten bedragen €11,95 voor verblijven in het chalet. Het restbedrag moet op zijn laatst 7 dagen voor aankomst worden voldaan. Voor reserveringen waarbij de aankomstdatum binnen 30 dagen is, dient het volledige bedrag tijdens het reserveren voldaan te worden. Eventuele latere wijzigingen in het Btw-tarief, dat tussen het moment van tariefbepaling en facturering heeft plaatsgevonden, zullen worden doorberekend in de prijs.

De annuleringsgarantie:
U kunt 4 weken voor aankomst, de boeking annuleren en zullen alleen de administratie kosten van €11,95 in rekening brengen. In de prijs inbegrepen Vrijkaartjes voor Bosbad Laco , gas, water- en elektriciteitsverbruik, de benodigde voorzieningen in de accommodatie, 1 voertuig per plaats en toegang tot gratis activiteiten. Op onze kampeerplaatsen zijn maximaal 4/5 personen toegestaan (behalve wanneer anders is afgesproken met verhuurder, geboekte personen tijdens verhuur). Niet in de prijs inbegrepen beddengoed, huisdieren, annuleringsgarantie, administratiekosten, schoonmaak, milieuheffing, parkkosten, toeristenbelasting. Aan het eind van het verblijf moeten de accommodaties weer netjes worden opgeleverd. Gezien de diversiteit in het aanbod van Chalets kunnen er verschillen optreden in de configuratie, leeftijd en de inrichting van de accommodaties. Urgente werkzaamheden die door de camping of openbare instanties worden uitgevoerd en die eventueel voor overlast zorgen op terreinen waar onze klanten verblijven, kunnen de verhuurder niet worden verweten. Let op: aan het begin en het einde van het seizoen kunnen sommige faciliteiten gesloten zijn. Laat u inlichten door de camping. Aankomst en vertrek De gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 14:00 uur tot 18:00 uur (in overleg anders mogelijk). Het vertrek vindt plaats vóór 10:00 uur. Voor late aankomsten of eerdere vertrekken, dient u de camping op de hoogte te stellen. De accommodaties worden ingedeeld op basis van beschikbaarheid en kunnen tot ieder moment voor aankomst nog wijzigen. In geval van no-show op de camping op de dag van aankomst en zonder telefonisch of schriftelijk bericht voor middernacht op deze dag, behoudt Chaletverhuur VleerBosch zich het recht voor om de accommodatie weer opnieuw te verhuren.

After sales service:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw verblijf op de camping verstoren, onderbreken of verhinderen. Mocht zich een probleem voordoen met de accommodatie die u hebt gehuurd, dient u te plaatse te bellen om bezwaar aan te geven (06-46188209). Alle klachten over de inventaris, de staat of de inboedel van de gehuurde accommodatie moeten binnen 24 uur kenbaar worden gemaakt. Is dit termijn verlopen dan worden de klachten niet meer in behandeling genomen en wordt u bij vertrek verantwoordelijk gehouden voor eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot een verblijf moeten binnen 10 dagen na de laatste dag van uw verblijf per mail (ingeboschvleer@gmail.com) door ons zijn ontvangen of zijn vermeld.

Annuleringsgarantie:
Indien u annuleert 4 weken voor u aankomt, krijgt u het bedrag exclusief €11,95 administratie kosten terug gestort. Valt de annulering binnen de 4 weken of mocht u tijdens uw verblijf eerder weg moeten zal u hiervoor een annuleringsverzekering elders moeten afsluiten, de voorwaarden die zei hanteren zijn dan van kracht.

Duur en afloop overeenkomst:
De overeenkomst loopt van rechtswegen af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Tussentijds beëindigen door de ondernemer en ontruiming van accommodatie:
Chaletverhuur VleerBosch kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
– Wanneer de recreant, mederecreant en/of derden niet de algemene voorwaarden na leeft.
– Wanneer een recreant, mederecreant en/of derden overlast ver oorzaken voor mederecreanten e.o. de camping eigenaar.
– Wanneer dit zal gebeuren zal u dit ook persoonlijk in een schriftelijke brief ontvangen.
– Wanneer de recreant nalaat zijn accommodatie te verlaten zal Chaletverhuur VleerBosch genoodzaakt zijn de accommodatie te ontruimen. De kosten die hier voor gemaakt worden zullen worden verhaalt op de recreant.

Huishoudelijk reglement:
Als klant van de camping dient u dit reglement na te leven.  Chaletverhuur VleerBosch stelt de accommodatie uitsluitend mag worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. Dus niet voor permanente bewoning, gast arbeiders en of tijdelijke huisvesting. Het is niet toegestaan om elektrische of hybride voertuigen op te laden op onze campings. Vanwege veiligheid- en verzekeringsredenen mag het aantal personen dat in een accommodatie verblijft niet de maximale capaciteit van de accommodatie overschrijden (baby’s tellen ook als persoon). Is dit wel het geval dan heeft de camping het recht toegang tot de accommodatie te weigeren. Op sommige campings kunnen barbecues verboden zijn. Laat u inlichten voor uw aankomst. Op de camping zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen zij toezicht te houden op hun kinderen.

Huurverzekering:
Het is voor huurders eigen rekening om zich bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen de risico’s die met hun verblijf samenhangen, te weten: diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, of beschadigingen die worden toegebracht aan de gehuurde inboedel, en ook vernielingen die worden aangebracht aan de camping, door de huurder zelf of door medereizigers. Persoonlijke voorwerpen, koffers, inboedels, waardepapieren, voertuigen van klanten zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. Het is de taak van de huurder om zich hiervoor te verzekeren.

Recht op foto’s:
Wij als Chaletverhuur VleerBosch geeft zonder tegenprestaties toestemming om foto’s van uzelf of van uw kinderen die mogelijk worden genomen tijdens uw verblijf, op wat voor manier dan ook te gebruiken voor publicitaire doeleinden van de Chaletverhuur.

 

Belangrijke opmerking:
Geen brochure of website kan vrij zijn van eventuele schrijf- of drukfouten. Onze prijzen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de economische en commerciële marktomstandigheden. De op de huurovereenkomst vermelde prijs is bindend.